Αρχική> Επικοινωνήστε με τη ΔΕΗ

Επικοινωνήστε με τη ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30
10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 5230301

https://www.dei.gr/el

Για θέματα Ηλεκτροδότησης και Δικτύου, καθώς και για Φωτοβολταϊκά Συστήματα – ΑΠΕ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο www.deddie.gr καθώς από 1/5/2012 η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης

Ο διάλογος στα social media