Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την αποστέρηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Μέσα από έρευνες, δράσεις και τη συμμετοχή όλων των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

trees
arrow

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φίλτρα Χάρτη


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Η ιδέα για το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο ξεκίνησε από μια δράση πληροφόρησης και επικοινωνίας του Παρατηρητηρίου, με θέμα την έμφυλη βία, την επανένταξη των επιζωσών στην αγορά εργασίας και τον ρόλο των υποστηρικτικών δομών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Ρόδου και Σύρου και το Κέντρο Διοτίμα τον Ιανουάριο του 2024.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
emfyli_via_img.png

ΔΡΑΣΕΙΣ

dashboard-banner.png

Σελίδα για την απεικόνιση Κοινωνικών Δεικτών

Ανοιχτή πρόσβαση σε γεωγραφικά, κοινωνικά στατιστικά που τηρεί το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης για τον πληθυσμό στο Νότιο Αιγαίο.

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μια καλή πρακτική γίνεται ακόμα καλύτερη όταν γίνεται γνωστή και τη μοιραζόμαστε με άτομα, ομάδες και φορείς με τους οποίους έχουμε κοινά χαρακτηριστικά και μοιραζόμαστε παρόμοιες εμπειρίες.


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Μέσα από απλές ερωτήσεις, σας προτείνουμε να γνωρίσετε καλύτερα το Παρατηρητήριο, να κατανοήσετε τις έννοιες της "φτώχειας", του "κοινωνικού αποκλεισμού" κ.ά. και να μας πείτε την άποψή σας σε κοινωνικά θέματα που σας αφορούν. Στόχος μας, να καταγράψουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και να βρούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες κοινωνικές ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών (καθώς και των επισκεπτών των νησιών μας). Στη συνέχεια, να κωδικοποιήσουμε τις ελλείψεις αλλά και τα καλά στοιχεία των Δήμων και των Δομών που υπάρχουν σε κάθε νησί και τελικά, να θέσουμε προτεραιότητες στον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής για τον περιορισμό της φτώχειας και την άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού.


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (DASHBOARD ANALYTICS)

    

34

ΔΗΜΟΙ

13

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6

ΑΞΟΝΕΣ

105

ΔΡΑΣΕΙΣ