ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Στόχος του Διαδραστικού Χάρτη είναι η ανοιχτή πρόσβαση σε γεωγραφικά, κοινωνικά στατιστικά που τηρεί το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης για τον πληθυσμό στο Νότιο Αιγαίο.

Περιλαμβάνει βασικούς κοινωνικούς, δημογραφικούς και οικονομικούς δείκτες για το χρονικό διάστημα από το 2011 μέχρι και το 2021. Ενδεικτικά, περιέχει τον μόνιμο πληθυσμό ανά Δήμο, το ισοζύγιο απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, την εξέλιξη του έμφυλου χάσματος στην εργασία, το ιατρικό προσωπικό ανά κάτοικο στη ΠΝΑι, τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, τους ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας, τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και πολλά ακόμα στοιχεία. Οι δείκτες εμφανίζονται ανά έτος όπου υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και επεξηγούνται σε σχετικό υπόμνημα.

Το Παρατηρητήριο, μέσα από τον χάρτη, τα γραφήματα και τα δεδομένα που παρουσιάζει, παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο στους Δήμους της Περιφέρειας για τη χάραξη στοχευμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, συμβάλει στην ισότιμη πρόσβαση και ενημέρωση όλων των πολιτών πάνω σε βασικούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες που καθορίζουν το επίπεδο διαβίωσης και την ποιότητα ζωής στο Νότιο Αιγαίο.

ΠΝΑ Σύνολο

ΕΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 1.1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (άτομα ανά τ.χλμ.) 1.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1.5 ΦΥΛΟ 1.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (%) 2.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (%) 2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκ. ευρώ) 2.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκ. ευρώ) 3.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (15-64 ΕΤΩΝ) 3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (15-74 ΕΤΩΝ) 3.3 NEETS - ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΗΛΙΚΙΕΣ 15-24) 3.4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (15-74 ΕΤΩΝ) 3.5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΦΥΛΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (%) 4.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 4.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΑΤΡΟΙ) ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 4.3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 18-24 4.4 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 20-64 ΕΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%) 5.1 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 5.2 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΩΣ 59 ΕΤΩΝ) 5.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 5.4 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ) 5.5 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ) 6.1 ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΒΑ
            ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ                       ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ, ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ            
2011 ΠΝΑ Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΠΝΑ 334865 1 63.3 -1.2 165841 169024 1.01 0.0272 0.1017 0.8711 0.061 0.1212 0.8178 6088 18182 0.585 0.149 0.22 0.065 2713 0.223 328.91 287.9 10.4 0.358 0.45 0.191 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΠΝΑ 334791 1.8 63.7 8.9 165549 169242 1.04 0.0255 0.1111 0.8634 0.0625 0.1582 0.7793 5855 17395 0.5735 0.175 0.223 0.077 2629 0.263 331.61 299.45 10.7 0.37 0.456 0.174 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΠΝΑ 338383 1.4 64.3 6 167778 170605 1.07 0.0266 0.1058 0.8676 0.0462 0.1315 0.8223 5920 17431 0.586 0.16 0.189 0.097 6902 0.226 321.31 300.55 11.8 0.375 0.421 0.204 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0.0134
2018 ΠΝΑ 340870 1.7 65.5 7.5 169081 171789 1.09 0.023 0.0927 0.8843 0.0382 0.1349 0.8268 6134 17911 0.576 0.169 0.154 0.087 -1997 0.22 309.63 288.26 5.7 0.222 0.473 0.208 0.316 0.096 0.363 0.232 0.175 0.5616
2019 ΠΝΑ 344027 1.3 66.1 8.8 171034 172993 1.12 0.0239 0.0931 0.883 0.0487 0.1221 0.8292 6339 18332 0.5771 0.137 0.161 0.071 912 0.219 317.22 270.13 6.5 0.216 0.495 0.222 0.301 0.104 0.321 0.233 0.169 0.8415
2020 ΠΝΑ 347512 1.3 66.1 -0.3 173288 174224 1.14 0.0297 0.1086 0.8617 0.0609 0.1139 0.8252 5066 14572 0.5035 0.167 0.22 0.059 Ν/Α 0.187 307.53 272.99 8.2 0.292 0.483 0.225 0.233 0.095 0.294 0.221 0.14 0.8963
2021 ΠΝΑ 347848 Ν/Α Ν/Α -60.9 173247 174601 1.18 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0.5018 0.188 0.118 0.064 Ν/Α 0.188 294.54 Ν/Α Ν/Α 0.256 0.504 0.241 0.232 0.096 0.213 0.22 0.175 0.902
2022 ΠΝΑ Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 1.22 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Ανά Νομό

ΕΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ) 1.1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (άτομα ανά τ.χλμ.) 1.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1.5 ΦΥΛΟ 2.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκ. ευρώ)
            ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
2011 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2011 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 207659 -0.4 49.4 Ν/Α 103645 104014 16126
2015 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 127206 1.8 76.6 Ν/Α 62196 65010 21540
2016 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 207746 0.4 49.4 Ν/Α 103695 104051 15339
2016 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 127045 2.7 77.2 Ν/Α 61854 65191 20688
2017 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 211425 0.4 49.3 Ν/Α 106169 105256 15310
2017 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 126958 2 78.4 Ν/Α 61609 65349 20985
2018 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 214013 0.8 49.6 Ν/Α 107719 106294 15663
2018 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 126857 2.2 80.7 Ν/Α 61362 65495 21733
2019 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 217241 0.5 49.6 Ν/Α 109892 107349 15879
2019 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 126786 1.7 81.9 Ν/Α 61142 65644 22567
2020 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 220683 0.1 Ν/Α Ν/Α 112256 108427 12428
2020 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 126829 2 Ν/Α Ν/Α 61032 65797 18308
2021 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 221098 Ν/Α Ν/Α Ν/Α 112367 108731 Ν/Α
2021 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 126750 Ν/Α Ν/Α Ν/Α 60880 65870 Ν/Α
2022 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Ανά Δήμο

ΕΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΗΜΟΣ) 1.1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.5 ΦΥΛΟ
      ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 21507 10392 11115
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 9221 4590 4631
2011 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 15550 7826 7724
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 271 137 134
2011 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 2024 1068 956
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 273 138 135
2011 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 765 402 363
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 16179 7975 8204
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 185 103 82
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1334 676 658
2011 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 790 399 391
2011 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 7917 4052 3865
2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 3047 1535 1512
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6226 3124 3102
2011 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 1084 550 534
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 2455 1254 1201
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 1456 771 685
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 33388 17322 16066
2011 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 1008 543 465
2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 4977 2520 2457
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 910 475 435
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 1420 756 664
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 2625 1324 1301
2011 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 10134 5217 4917
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1973 1030 943
2011 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 18904 9654 9250
2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 13715 6846 6869
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1211 619 592
2011 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 115490 57879 57611
2011 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 492 322 170
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 2590 1395 1195
2011 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 780 429 351
2011 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 478 256 222
2011 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 8636 4286 4350
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2018 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2019 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2020 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 21124 10226 10898
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 8826 4347 4479
2021 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 15480 7802 7678
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 293 152 141
2021 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 2299 1191 1108
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 253 135 118
2021 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 719 368 351
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 17752 8748 9004
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 202 114 88
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1376 701 675
2021 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 778 384 394
2021 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 7992 4075 3917
2021 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 3283 1649 1634
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6567 3308 3259
2021 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 1223 625 598
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 2335 1196 1139
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 1568 823 745
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 37089 19121 17968
2021 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 1048 548 500
2021 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 5302 2726 2576
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 810 402 408
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 1241 647 594
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 2777 1409 1368
2021 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 10704 5487 5217
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1961 1002 959
2021 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20578 10317 10261
2021 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 14520 7217 7303
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1265 648 617
2021 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 125113 62448 62665
2021 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 584 392 192
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 2603 1390 1213
2021 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 746 416 330
2021 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 475 258 217
2021 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 8934 4397 4537
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
2022 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α Ν/Α
ΕΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΗΜΟΣ) 3.7 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΑ 6.1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α
2011 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α
2015 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α Ν/Α
2016 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α Ν/Α
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α 1093
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α 388
2017 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α 150
2017 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α 39
2017 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α 10
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α 2766
2017 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α 139
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α 108
2017 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α 975
2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α 121
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α 102
2017 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α 30
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α 99
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α 43
2017 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α 483
2017 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α 17
2017 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α 83
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α 70
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α 36
2017 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α 35
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α 61
2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α 665
2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α 362
2017 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α 22
2017 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α 1902
2017 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α 24
2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α 55
2017 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α 218
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 0.1925 1235
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 0.1154 580
2018 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 0.1833 210
2018 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 0.1308 76
2018 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ 0.0663 14
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 0.2914 3391
2018 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0.1127 155
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 0.1027 135
2018 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 0.311 1005
2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 0.172 2213
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 0.1505 104
2018 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 0.1497 92
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 0.1043 117
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 0.0618 51
2018 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 0.1925 558
2018 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 0.1769 28
2018 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ 0.1168 87
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 0.0663 82
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 0.1191 51
2018 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 0.119 47
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0.0982 100
2018 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0.186 736
2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 0.1873 390
2018 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 0.3271 21
2018 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 0.1608 2213
2018 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ 0.076 40
2018 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 0.1911 59
2018 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0.134 307
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 0.1779 988
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 0.1332 571
2019 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 0.1939 129
2019 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 0.1729 69
2019 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ 0.0789 13
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 0.3559 3391
2019 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0.1225 139
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 0.1337 132
2019 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 0.2997 752
2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 0.2004 187
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 0.187 120
2019 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 0.1751 85
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 0.1053 88
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 0.0751 33
2019 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 0.2136 434
2019 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 0.1837 31
2019 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ 0.1245 53
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 0.0875 48
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 0.1079 32
2019 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 0.132 42
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0.1139 104
2019 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0.2216 569
2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 0.2403 266
2019 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 0.2018 20
2019 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 0.179 1943
2019 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ 0.0933 36
2019 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 0.2293 46
2019 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0.131 264
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 0.2151 988
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 0.1858 518
2020 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 0.4782 65
2020 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 0.3271 34
2020 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ 0.1389 7
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 0.4506 3348
2020 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0.1777 120
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 0.1812 115
2020 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 0.3394 475
2020 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 0.3089 144
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 0.3207 138
2020 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 0.2156 83
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 0.2034 62
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 0.0935 25
2020 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 0.4402 475
2020 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 0.2664 32
2020 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ 0.212 37
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 0.1381 26
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 0.2026 22
2020 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 0.3634 26
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0.1521 88
2020 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0.3365 422
2020 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 0.3762 183
2020 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 0.3158 8
2020 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 0.3669 1540
2020 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ 0.1847 27
2020 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 0.4352 37
2020 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0.2338 182
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α 475
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α 381
2021 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α 59
2021 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α 24
2021 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α 3
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α 2810
2021 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α 87
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α 68
2021 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α 296
2021 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α 108
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α 115
2021 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α 52
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α 66
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α 12
2021 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α 251
2021 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α 14
2021 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α 23
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α 19
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α 27
2021 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α 10
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α 87
2021 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α 309
2021 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α 109
2021 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α 5
2021 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α 1315
2021 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α 16
2021 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α 15
2021 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α 152
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν/Α 406
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν/Α 286
2022 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν/Α 36
2022 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν/Α 27
2022 ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ Ν/Α 2
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν/Α 2330
2022 ΔΗΜΟΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Ν/Α 77
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Ν/Α 26
2022 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν/Α 244
2022 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν/Α 75
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν/Α 77
2022 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ Ν/Α 50
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν/Α 39
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ν/Α 13
2022 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν/Α 247
2022 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν/Α 11
2022 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Ν/Α 26
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ν/Α 15
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν/Α 10
2022 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν/Α 11
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ν/Α 60
2022 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν/Α 277
2022 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν/Α 80
2022 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Ν/Α 7
2022 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν/Α 927
2022 ΔΗΜΟΙ ΤΗΛΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ Ν/Α 10
2022 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν/Α 13
2022 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν/Α 115

Ανά Κέντρο Κοινότητας

ΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6.3 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
2011 ΚΚ Δήμου Άνδρου Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Θήρας Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Καρπάθου Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Κέας Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Λέρου Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Μήλου Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Νάξου Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Πάρου Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ν/Α  
2011 ΚΚ Δήμου Τήνου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Άνδρου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Θήρας Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Καρπάθου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Κέας Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Λέρου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Μήλου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Νάξου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Πάρου Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ν/Α  
2015 ΚΚ Δήμου Τήνου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Άνδρου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Θήρας Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Καρπάθου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Κέας Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Λέρου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Μήλου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Νάξου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Πάρου Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ν/Α  
2016 ΚΚ Δήμου Τήνου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Άνδρου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Θήρας Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Καρπάθου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Κέας Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Λέρου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Μήλου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Νάξου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Πάρου Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ν/Α  
2017 ΚΚ Δήμου Τήνου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Άνδρου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Θήρας Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Καρπάθου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Κέας Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Λέρου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Μήλου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Νάξου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Πάρου Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ν/Α  
2018 ΚΚ Δήμου Τήνου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Άνδρου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Θήρας Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Καρπάθου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Κέας Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Λέρου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Μήλου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Νάξου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Πάρου Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ν/Α  
2019 ΚΚ Δήμου Τήνου Ν/Α  
2020 ΚΚ Δήμου Άνδρου 542  
2020 ΚΚ Δήμου Θήρας 963  
2020 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων 5039  
2020 ΚΚ Δήμου Καρπάθου 352  
2020 ΚΚ Δήμου Κέας 565  
2020 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) 2239  
2020 ΚΚ Δήμου Λέρου 2557  
2020 ΚΚ Δήμου Μήλου 424  
2020 ΚΚ Δήμου Νάξου 2344  
2020 ΚΚ Δήμου Πάρου 1364  
2020 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) 3131  
2020 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης 988  
2020 ΚΚ Δήμου Τήνου 737  
2021 ΚΚ Δήμου Άνδρου 616  
2021 ΚΚ Δήμου Θήρας 1286  
2021 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων 5311  
2021 ΚΚ Δήμου Καρπάθου 425  
2021 ΚΚ Δήμου Κέας 658  
2021 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) 2650  
2021 ΚΚ Δήμου Λέρου 2704  
2021 ΚΚ Δήμου Μήλου 475  
2021 ΚΚ Δήμου Νάξου 2820  
2021 ΚΚ Δήμου Πάρου 1590  
2021 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) 4136  
2021 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης 1103  
2021 ΚΚ Δήμου Τήνου 937  
2022 ΚΚ Δήμου Άνδρου 715  
2022 ΚΚ Δήμου Θήρας 1660  
2022 ΚΚ Δήμου Καλυμνίων 5612  
2022 ΚΚ Δήμου Καρπάθου 481  
2022 ΚΚ Δήμου Κέας 740  
2022 ΚΚ Δήμου Κω (Παράρτημα Ρομά) 3063  
2022 ΚΚ Δήμου Λέρου 2931  
2022 ΚΚ Δήμου Μήλου 547  
2022 ΚΚ Δήμου Νάξου 3133  
2022 ΚΚ Δήμου Πάρου 1706  
2022 ΚΚ Δήμου Ρόδου (Παράρτημα Ρομά) 5221  
2022 ΚΚ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης 1243  
2022 ΚΚ Δήμου Τήνου 1130  

1.5 ΦΥΛΟ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.4 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 20-64 ΕΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

1.5 ΦΥΛΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2015

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2015

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2016

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2016

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2017

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2017

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2018

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2018

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2019

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2019

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2020

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2020

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 2021

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - 2021

1.5 ΦΥΛΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΩ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - 2011

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΩ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ - 2021

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - 2021

Πηγή:

Δείτε τα Μεταδεδομένα του Διαδραστικού Χάρτη

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ