Διαδικτυακό Εργαστήριο για τις Επιτόπιες Έρευνες

Με αφορμή την ολοκλήρωση των επιτόπιων ερευνών σε 15 Δήμους καθώς και στα 13 Κέντρα Κοινότητας των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε χθες 10/02/2022 η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των εν λόγω ερευνών μέσω ψηφιακού εργαστηρίου.

 

 

Σκοπός των επιτόπιων ερευνών ήταν η διερεύνηση των συνθηκών της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο νησιού και περιφερειακής ενότητας αλλά και των συνεπειών που έχει σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

 

                     

 

Παρουσιάστηκαν, τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή τους από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο του 2021, όσο και τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα που προέκυψαν από τις επιτόπιες έρευνες. Επιπλέον, συζητήθηκαν και οι επόμενες δράσεις του Παρατηρητηρίου.

 

                         

 

Θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και όλους τους συνεργάτες μας για την παρουσία τους στο ψηφιακό εργαστήριο, όπως επίσης και για τη στήριξή τους στο έργο μας. Ευελπιστούμε ότι τα ευρήματα της μελέτης του Παρατηρητηρίου θα αποτελέσουν έναυσμα για πιο στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές με σκοπό την ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων.