Δράσεις καινοτομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο ρόλος της δικτύωσης και της συνεργασίας για έργα και καλές πρακτικές.

Διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 – 13:00. 

 

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα Δράσεις καινοτομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο ρόλος της δικτύωσης και της συνεργασίας για έργα και καλές πρακτικές.

 

Μία σύγχρονη κοινωνία μέσα από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλει προς τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες να παρέχει καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες προάγουν ποικίλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως η υγεία, η κοινωνική καινοτομία, η προώθηση του τουριστικού προϊόντος με νέες καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, αλλά και ο εκ των έσω ψηφιακός μετασχηματισμός.

 

Η Περιφέρεια και οι Δήμοι στο Νότιο Αιγαίο, βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση και ολοένα και περισσότερο προσπαθούν να εφαρμόζουν καλές πρακτικές καινοτομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ψηφιακή μετάβαση και εξέλιξη αλλά και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

 

Η συνάντηση απευθύνεται σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την Κοινωνία των Πολιτών.

 

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:https://us02web.zoom.us/j/86078440518