Επιτόπιες έρευνες του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021

 

Κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου του 2021, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στόχος των επιτόπιων ερευνών είναι η εις βάθος διεύρυνση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων και των νοικοκυριών που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό την εύρεση τρόπων ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης αυτών των ατόμων.

 

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από 5 Ιουλίου έως 9 Ιουλίου υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι δύο πρώτες επιτόπιες έρευνες στα νησιά της Κω και της Νάξου. Οι έρευνες γίνονται με τη συνεργασία των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας και ως ερευνητές στη διαδικασία της διεξαγωγής τους συμμετέχουν μέλη της Crowdpolicy, που είναι η ανάδοχος εταιρεία του έργου της Περιφέρειας καθώς και καταρτισμένο προσωπικό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Η διαδικασία των επιτόπιων ερευνών περιλαμβάνει τρία μέρη : το πρώτο αφορά στη συνέντευξη με τους εργαζόμενους στα Κέντρα Κοινότητας, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους ή τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Το δεύτερο μέρος αφορά τη συνάντηση με αιρετό πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση των δομών και των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Το τρίτο μέρος της έρευνας αφορά στη συνάντηση-συνέντευξη με άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια ή βρίσκονται στο κατώφλι της.

 

Πιο συγκεκριμένα, σας παρουσιάζουμε δυο φωτογραφίες από την επιτόπια έρευνα στη Νάξο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την άψογη συνεργασία που είχαμε με τον Δήμο και το Κέντρο Κοινότητας. Στις φωτογραφίες απεικονίζονται ο κ. Μανιός Δημήτριος, Αντιδήμαρχος και Προϊστάμενος των δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας μαζί με τις δύο ερευνήτριες.

 

Το τρέχον χρονικό διάστημα ετοιμάζονται τα επόμενα ερευνητικά ταξίδια, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε υγειονομικές συνθήκες και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του ιού.

 

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία τους και προσβλέπει στην απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας των ερευνών, παρά τις δύσκολες τρέχουσες συγκυρίες που αντιμετωπίζουμε.