Με επίσκεψη σε Κάλυμνο και Λέρο, ολοκληρώθηκαν οι Επιτόπιες Έρευνες για το 2022

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και πολλά ευρήματα οι “Επιτόπιες Έρευνες για το έτος 2022”, με την πρόσφατη επίσκεψη ερευνητικής ομάδας του Παρατηρητηρίου, αποτελούμενης από τις κκ Τσεβά Γεωργία και Λιβανοπούλου Βασιλική, στα νησιά Κάλυμνο και Λέρο. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης επισκέπτεται τα Κέντρα Κοινότητας στην Κάλυμνο και τη Λέρο, με τα οποία η συνεργασία μας είναι άριστη.

 

                                              

 

Στην Κάλυμνο όπου στο ίδιο κτίριο με το Κέντρο Κοινότητας συστεγάζεται ο ΟΑΕΔ καθώς και ένα δωρεάν φυσικοθεραπευτήριο, το Παρατηρητήριο συνάντησε την Καλλιόπη Εγγλέζου, Κοινωνική Λειτουργό του ΚΚ, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από 6 ωφελούμενους, οποίοι στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανασφάλιστη εργασία τους. Ένα μέρος του πληθυσμού ασχολείται με την οικοδομή αλλά σε “μεροκάματα” χωρίς να έχουν κάτι σταθερό. Επιπλέον, εντοπίζεται δυσκολία στην εύρεση σπιτιού καθώς είναι ακριβά ή προορίζονται για τους φοιτητές της νέας σχολής του νησιού. Σε σχέση με πέρυσι το πρόβλημα όσον αφορά τη χρήση ουσιών και εθισμού έχει περιοριστεί με τη συμβολή του ΚΕΘΕΑ. Φαίνεται, ακόμη, πώς μεταξύ των πολιτών υπάρχουν στενές σχέσης αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα που μας περιγράφηκε από οικογένεια μεταναστών από τη Ρουμανία, στους οποίους πρόσφεραν τρόφιμα οι κάτοικοι μόλις αποβιβάστηκαν στην Κάλυμνο.

 

 

Στη Λέρο πραγματοποιήθηκε εστιασμένο focus group με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας κκ Μαρία Παυλίδη, Κοινωνική Λειτουργό και υπεύθυνη του Κέντρου Κοινότητας και Μαρία Πανουτσοπούλου, Ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας καθώς και συνεντεύξεις από 9 ωφελούμενους επιδομάτων. Συνολικά, η έρευνα ανέδειξε και σε αυτή την επιτόπια έρευνα στο νησί της Λέρου τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της σε επίπεδο κοινωνικής ένταξης αλλά και τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και οι οποίες είναι σημαντικό να υποστηριχθούν και ενισχυθούν επιπλέον. Σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους διαπιστώσαμε πως η πλειονότητα των ωφελούμενων με τους οποίους μιλήσαμε αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες καθώς και αδυναμία εργασίας λόγω κάποιου σημαντικού προβλήματος υγείας, αναπηρίας ή λόγω μεγάλης ηλικίας αλλά συχνά και λόγω των περιορισμένων ευκαιριών απασχόλησης στο νησί. Εντοπίστηκε μία σημαντική μερίδα ωφελούμενων γυναικών – συχνά μητέρες σε μονογονεϊκές οικογένειες – οι οποίες δυσκολεύονται σημαντικά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας λόγω και του ότι δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Μια σημαντική μερίδα των ωφελούμενων επίσης έχει απασχοληθεί σε προγράμματα κατάρτισης από δημόσιους φορείς ωστόσο αυτά δεν τους προσέφεραν τη δυνατότητα σταθερής απασχόλησης και κατά συνέπεια δήλωσαν απογοητευμένοι από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό από την ύπαρξη δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης στο νησί.

 

Από την άλλη, μέσα από τις συνεντεύξεις με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας αναδείχθηκαν τόσο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού όσο και οι προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνικής πολιτικής ώστε να αντισταθμιστεί αυτή η συνθήκη. Εκτός της διαχείρισης των επιδομάτων, της συμβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης των ωφελούμενων  σε σχέση με την περσινή χρονιά το Κέντρο Κοινότητας έχει καταφέρει να υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του νησιού. Συνολικά, όπως ανέδειξαν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι δομές κοινωνικής προστασίας που λειτουργούν στο νησί καθώς και η βιωσιμότητα τους λαμβάνοντας υπόψη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του νησιού τα οποία συχνά δυσκολεύουν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Το Παρατηρητήριο θα ήθελε να ευχαριστήσει όλες και όλους τους συμμετέχοντες στις “Επιτόπιες Έρευνες” και ειδικότερα αυτή τη φορά τις/τους συμμετέχοντες στα νησιά Κάλυμνο και Λέρο, με την ελπίδα να συναντηθούμε του χρόνου για να αποκτούμε συνεχώς καλύτερη γνώση των κοινωνικών θεμάτων στο Νότιο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε να έχουμε παρόμοιες δράσεις και αποτελέσματα στο μέλλον.