Στα Κέντρα Κοινότητας της Κω και της Ρόδου το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (ΠΠΚΕ) επισκέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα νησιά της Κω και τη Ρόδου στο πλαίσιο υλοποίησης των “Επιτόπιων Ερευνών για το 2022”, με σκοπό να συμπεριληφθούν τα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας στη τελική μελέτη καθώς και να αποτυπωθούν τυχόν αλλαγές συγκριτικά με την περσινή χρονιά σε κοινωνικά – οικονομικά θέματα. Στο έργο μας, πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια και η συνδρομή από τα Κέντρα Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Κω και της Ρόδου, τα οποία συνέβαλαν έμπρακτα στην πραγματοποίηση των ερευνών.

 

Στην Κω η επίσκεψη ξεκίνησε με τη θερμή υποδοχή και την υποδειγματική οργάνωση από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων του Δήμου Κω. Έγιναν συνεντεύξεις με πολίτες (ωφελούμενους κοινωνικών επιδομάτων), με τα στελέχη του ΚΚ και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και με την εντεταλμένη σύμβουλο του Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Σταματία Κανταρτζή. Συνοψίζοντας τα ευρήματα από την έρευνα θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τουρισμός επανήλθε στα επίπεδα του 2019 και μονοπωλεί την οικονομική δραστηριότητα στο νησί, ενώ εντατικοποιημένο είναι το συναφές με την παραγωγική βάση φαινόμενο της εποχικότητας της εργασίας με χαμηλές όμως απολαβές, κυρίως για τις γυναίκες. Επίσης, ο μεταναστευτικός πληθυσμός εμφανίζεται ενταγμένος στην τοπική κοινωνία και παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον ντόπιο πληθυσμό, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στο ΚΥΤ εμφανίζονται βελτιωμένες λόγω της μείωσης του πληθυσμού τους. Τέλος, το Παράρτημα Ρομά συνεχίζει την εξατομικευμένη προσέγγιση με την κοινότητα Ρομά, ενώ έδωσε (επιτυχημένη) προσπάθεια διατήρησης των μαθητών Ρομά στα σχολεία, έπειτα από τα δύο χρόνια πανδημίας.

 

Στη Ρόδο όπου αντίστοιχα η φιλοξενία υπήρξε θερμή, η ερευνητική ομάδα συνομίλησε με πολίτες, με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ρόδου, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας κο Γεώργιο Τριάντο.  Στα βασικά ευρήματα αναφέρεται η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τουριστικό τομέα, η οποία μπορεί να συνδέεται, ως αντικίνητρο, με τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας του εν λόγω κλάδου. Ωστόσο, φέτος εργάστηκαν στον κλάδο πολλοί Ρομά (κυρίως γυναίκες) με ενθαρρυντική απόδοση. Το Παράρτημα Ρομά κάνει σημαντική προσπάθεια με σοβαρά αποτελέσματα, ακολουθώντας μεθοδολογικά εξατομικευμένη προσέγγιση αντίστοιχη με του Παραρτήματος της Κω. Πολλά παιδιά έχουν γραφτεί στο σχολείο, ενώ αρκετοί Ρομά μετακομίζουν σε σπίτια στην πόλη. Ανασταλτικός παράγοντας είναι το υψηλό κόστος των ενοικίων στο νησί και της ενέργειας. Κοινός τόπος όλων των συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους των κοινωνικών δομών ήταν η ανάγκη ενίσχυσής τους σε προσωπικό και πόρους στο σύνολό τους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες/οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων είναι εξαιρετικά μεγάλος και για αυτό κάνουν τεράστιες προσπάθειες ώστε να καλύπτουν όλους τους πυλώνες παρέμβασης (πέρα από την επιδοματική πολιτική).

 

Το ΠΠΚΕ Νοτίου Αιγαίου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλες και όλους τους συμμετέχοντες και τους συνεργάτες του για την υλοποίηση της δράσης.