Στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων το πρώτο ταξίδι του Παρατηρητηρίου στις Κυκλάδες

Το πρώτο ταξίδι του Παρατηρητηρίου στις Κυκλάδες, πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το χρονικό διάστημα από 19 έως 22 Ιουνίου του 2023 (και διαδικτυακά την τρίτη 4 Ιουλίου).

 

Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με:

 

α) τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κα Οικονόμου Παρασκευή, κα Μουστάκα Ειρήνη και κα Βασιλάκη Εμμανουέλα,

β) τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Υγείας και Κοινωνικών θεμάτων, κ. Μανιό Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, Ισότητας των Φύλων, Δημόσιας υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης,

γ) την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Νάξου, κα Πρωτονοταρίου Κατερίνα και

δ) 13 δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων.

 

Με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων στο οικείο περιβάλλον του Κέντρου δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως, για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί, ενώ παράλληλα έχουν υλοποιηθεί συνέργειες με άλλους φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Επίσης, συζητήθηκε η αύξηση των αρμοδιοτήτων τους με την πάροδο του χρόνου και η ανάγκη υποστήριξης των υπαλλήλων του Κέντρου μέσω της εκπαίδευσης αλλά και μέσω της εποπτείας, αφενός για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου για την αποφόρτιση των ίδιων. Επιπλέον, μιλήσαμε για την αύξηση των κοινωνικών δυσκολιών καθώς και της μονογονεϊκότητας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε μια πιο “κατατρεγμένη” κατηγορία, αυτή των εν διαστάσει συζύγων. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε η έλλειψη υπηρεσιών για παραπομπές, αλλά και Δομών γενικότερα στις Κυκλάδες, όχι μόνο για ηλικιωμένους, καθώς και για άτομα με αναπηρία ή δυσκολίες όλων των ηλικιών.

 

Με τον Αντιδήμαρχο μιλήσαμε, μεταξύ άλλων, για την αναγκαιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των τομέων της οικονομίας δεδομένου ότι ο τουρισμός συνδέεται με την τοπική παραγωγή καθώς και της διατήρησης του χαρακτήρα του νησιού. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας καταλυμάτων και ξενώνων για τους δημοτικούς υπαλλήλους που έρχονται στο νησί για να εργαστούν, ενώ μας ενημέρωσε και για την ύπαρξη στον Δήμο Νάξου ενός κτιρίου για αστέγους. Επιπλέον, μας μίλησε για το όραμά του που σχετίζεται με τη δημιουργία μιας Δομής με νέες ειδικότητες για άτομα με αναπηρία είτε στη Νάξο είτε σε άλλο Δήμο των Κυκλάδων. Στόχος αυτής της Δομής θα είναι τα εν λόγω άτομα να μπορούν να διαβιούν με αξιοπρέπεια και φροντίδα, στην περίπτωση που ο προηγούμενος φροντιστής τους δεν υπάρχει πια ή δεν μπορεί πια να τα φροντίζει.

 

Την Τρίτη 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνέντευξη με την Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Νάξου, η οποία αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει γενικότερα η υπηρεσία, όπως η υποστελέχωση, η έλλειψη κοινωνικού λειτουργού την τρέχουσα χρονική περίοδο καθώς και το γεγονός οι κοινωνικές υπηρεσίες θα έπρεπε να συστεγάζονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γενικός πληθυσμός λόγω της ακρίβειας και της αύξησης των λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενώ τονίστηκε ότι εν δυνάμει όλοι μπορούν να βρεθούν σε δυσχερή θέση. Επιπλέον, συζητήθηκε το ζήτημα της διασύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της οικονομικής αδυναμίας καθώς η επίδραση της αποστέρησης έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής των ατόμων και ιδιαίτερα των παιδιών.

 

Στις συνεντεύξεις με τους δικαιούχους των κοινωνικών επιδομάτων καταγράφηκαν οι περικοπές σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης λόγω της ακρίβειας, η εποχική εργασία, αλλά και οι ελλείψεις της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε σημείο που χρειάζεται να μετακινηθούν για να εξυπηρετηθούν.

 

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Κέντρο Κοινότητας και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και όλες και όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

 

(Κείμενο και φωτογραφία: Κωνσταντίνα Κουρκουμάρη)