Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος Νοτίου Αιγαίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ)

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπούμενο από την κ. Κυρίτση και την κ. Κουρκουμάρη, πραγματοποίησε την Παρασκευή 24/06/2022 συνάντηση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με τον κ. Ηλία Μαρκούση, συντονιστή του Κέντρου Κοινότητας και εκλεγμένο Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος Νοτίου Αιγαίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ).

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας  ιδρύθηκε το 1955, αποτελώντας επίσημα αναγνωρισμένο επαγγελματικό – επιστημονικό σωματείο, ενώ με τον ν.4488/2017 (Α’ 137) συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2022, προχώρησε στη σύσταση των 13 Περιφερειακών Τμημάτων του στις έδρες των Περιφερειών της χώρας. Στο Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου εκλέχθηκε ο κ. Μαρκούσης ως Γενικός Γραμματέας. Κύριοι σκοποί του ΣΚΛΕ είναι, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή των αρχών  Κοινωνικής Εργασίας, η βελτίωση της εκπαίδευσης των Κοινωνικών Λειτουργών, η μελέτη και η ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων, η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και η επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής στον τόπο μας.

 

Αρχικά,  έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον κ. Μαρκούση για τον σκοπό και τη λειτουργία του ΣΚΛΕ και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για την αναγκαιότητα αλλά και τα οφέλη της δικτύωσης των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνάντησης αναφέρθηκαν φλέγοντα και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, όπως ο μαζικοποιημένος τουρισμός και η διασύνδεσή του με τον κοινωνικό ιστό, τα προβλήματα που δημιουργεί η πολλαπλή νησιωτικότητα, η κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, η γυναικεία και παιδική κακοποίηση, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφέρειας καθώς και οι κοινωνικο-οικονομικές και επιτόπιες έρευνες του Παρατηρητηρίου. Σε αυτή τη λογική συμφωνήθηκε η ενδυνάμωση της συνεργασίας του Συλλόγου με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης με στόχο την ανάδειξη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων της Περιφέρειας.

 

Τέλος, το Παρατηρητήριο με αφορμή την ανοιχτή Ημερίδα που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το φθινόπωρο του 2022 στη Σύρο, προσκάλεσε τον ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ – Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου να συμμετέχει ενεργά στην εκδήλωση, μέσω ενός ενημερωτικού, διαδραστικού εργαστηρίου.