ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε αυτή τη σελίδα ανεβάζουμε “Νέα και Ανακοινώσεις” που αφορούν το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και νέα στο τομέα της κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας, θέματα χρηματοδότησης και κοινωνικής οικονομίας, καθώς και άλλα σχετικά θέματα.

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Συμβουλευτική – Κατάρτιση-Πιστοποίηση»

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 166 ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

· Παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής τους διάρκειας 200 ωρών με επίδομα 5€/ώρα (συνολικό επίδομα 1.400€).

· Λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις τους.

· Συμμετάσχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 08/03/2022 και ώρα 09:00 έως 18/03/2022 και ώρα 24:00 με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του φορέα: https://katartisi.keaimsyrou.gr/.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αι Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Συμβουλευτική – Κατάρτιση-Πιστοποίηση» γαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5050812, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δείτε και τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του  Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου στο τηλ. 2281082815.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία»

Μόλις ξεκίνησε ένας κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων σύγχρονης (webinars) και ασύγχρονης εκπαίδευσης με θέμα: «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία».
 Εγγραφείτε άμεσα για να παρακολουθήσετε τα ζωντανά σεμινάρια.
 Οι εκπαιδευτικές δράσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “REACH: Roma women’s Empowerment and fighting discrimination in ACcess to Health” που υλοποιείται υπό το συντονισμό της συμβουλευτικής εταιρείας CMT PROOPTIKI σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής- Σχολή Μαιευτικής Αθηνών, την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας. 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε να παρέχονται συμπεριληπτικές υπηρεσίες στην κοινότητα για Ρομά και ιδιαίτερα Ρομά γυναίκες.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενες/ους δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως Κέντρα Κοινότητας (με ή χωρίς παράρτημα Ρομά), αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.
ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Υπάρχει δυνατότητα βεβαίωσης παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Πρόγραμμα απασχόλησης 1.200 ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

ΣΚΟΠΟΣ 

Η δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την  πρόσληψη ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Επίσης, για την  πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα, καθώς  και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική  δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το  3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω  των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ) εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ και τα  Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά  Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και θύματα  έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12  μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 90% του μισθού και των  ασφαλιστικών εισφορών για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ανώτατο όριο τα 800€ μηνιαίως. Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% με ανώτατο  όριο τα 400€ μηνιαίως. Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα  Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, όπου καταβάλλονται. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

∙ Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης  και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης ∙ Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις  

∙ Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψηφίους  σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας  βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας 

∙ Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata


Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση: “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» .

Η δράση αφορά στην υποστήριξη φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επιχορήγηση της οικονομικής τους δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον μίας (1) θέσης εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι αποκλειστικά φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3, παρ. 1, και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 100.000€ με επιδότηση 100%.

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων, είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες:

1. Λειτουργικά έξοδα

2. Αμοιβές τρίτων

3. Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης

4. Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας

5. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας

6. Προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων/ αναλωσίμων

7. Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού

8. Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στηνιστοσελίδα www.ependyseis.gr, από τις 26/04/2021 και ώρα 13.00 έως και τηνκαταληκτική ημερομηνία 30/06/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360824 (αρμόδιο στέλεχος Αγάπη Αδαμοπούλου) και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail: κalo@elanet.grκαι στο τηλέφωνο 2130166100-3 (αρμόδιο στέλεχος Αριστομένης Κοσμάς).

https://pepna.gr/el/news/prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-sti-drasi-epihorigisi-foreon-koinonikis-kai-allileggyas